தலைப்பு - அறபா தினமும் முஸ்லிம்களின் ஒற்றுமையும்
உரை நிகழ்த்துபவர்:  மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) 

நாட்டு வாதம், பிரதேச வாதம் பேசி அல்லாஹ்வின் திருப்பொருத்தத்தை பெற விரும்பாமல் மனோ ஆசைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு அறபா தினத்தில் நோன்பு பிடிக்காமல் பெருநாள் தினத்தில் நோன்பு பிடிக்க எத்தனிப்பவர்களே.. இந்த உரையை கேட்ட பின்பாவது எது சரி எது பிழை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ். 

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 9 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                                   Download Click Here...