தலைப்பு - அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்ட உண்மையான அடியான்
உரை நிகழ்த்துபவர் :  மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி) Update Date : 06.10.2016

அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு அடியானின் வாழ்வு எவ்வாறு அமைந்திருக்கும்? அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்வனாக நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ளுவதற்கு அல்லாஹ்வினதும், நபி (ஸல்) அவர்களினதும் வழிகாட்டுதல்கள் என்ன? இம்மை மறுமை பயன்கள் என்ன போன்ற மேலும் பல தகவல்களை உள்ளடக்கியதாக இவ்வுரை அமைந்திருக்கின்றது. கட்டாயம் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம் இன்ஷா அல்லாஹ்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 9 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                                   Download Click Here...