மார்க்க உரை

தலைப்பு - அல்லாஹ்வையும் நபிகளாரையும் கனவில் காண முடியுமா?
உரை நிகழ்த்துபவர் : - மௌலவி அர்ஹம் (இஹ்ஸானி)

ஆரம்ப காலம் முதலே எமது சமுதாயத்திலே அல்லாஹ்வை கனவில் காணமுடியும் மட்டுமல்லாது நல்லடியார்களான நமக்கு நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூட கனவில் தோன்றி நற்செய்தி சொல்லுவார்கள் என்றெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை இருந்து வருகிறது. இவ்வாறான நம்பிக்கையின் அடிப்படை என்ன? உண்மையிலேயே அல்லாஹ்வையும் அவனது தூதரையும் நாம் கனவில் காண முடியுமா? அல்லாஹவையும் அவனது தூதரையும் நாம் எப்போது காணலாம் போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களோடு உரை நிகழ்த்துகிறார் மௌலவி அவர்கள் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.