ஆடியோ உரைகள்

13) மூன்று ரகாஅத் வித்ரை இரண்டு ரகாஅத் ஆகவும் ஒரு ரகாஅத் ஆகவும் பிரித்து தொழுவதால் மூன்று ரகாஅத்தும் வித்ரில் அடங்குமா விளக்கவும்? கேள்வி - பதில் அன்சார் (தப்லீகி)

12) குதிரையில் வந்து கேட்டாலும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஹதிஸ் உண்மையா? கேள்வி - பதில் அன்சார் (தப்லீகி)

11) கப்ர் உள்ள பள்ளியில் தொழலாமா? கேள்வி - பதில் அன்சார் (தப்லீகி)

10) தொழுகையின் ஸப்பில் இடைவெளியேற்பட்டால் எவ்வாறு சீர் செய்து கொள்வது? - கேள்வி - பதில் அன்சார் (தப்லீகி)

09) வழிகேட்டின் தோற்றமும் வழர்ச்சியும் - அன்சார் (தப்லீகி)

08) சமுக சிர்கேட்டுக் காரணிகளும் தீர்வுகளும் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

07) மரணம் வரை நன்றி செலுத்தக்கூடிய ஒரே உறவு தாய் - தந்தை - முர்ஸித் (அப்பாஸி)

06) நிறைவேறாத எதிர்பார்ப்புகள் - அர்ஹம் (இஹ்ஸானி)

05) பிறை விடயத்தில் உலமா சபைக்கு கட்டுப்பட வேண்டுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

04) இஸ்லாமிய யுத்தங்களும் ஸஹாபாக்களின் தியாகங்களும் பாகம் - 04 - பத்ர் யுத்தம் - 02

03) இஸ்லாமிய யுத்தங்களும் ஸஹாபாக்களின் தியாகங்களும் பாகம் - 03 - பத்ர் யுத்தம் - 01

02) இஸ்லாமிய யுத்தங்களும் ஸஹாபாக்களின் தியாகங்களும் பாகம் - 02

01) இஸ்லாமிய யுத்தங்களும் ஸஹாபாக்களின் தியாகங்களும் பாகம் - 01