150) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத் ஓர் ஆய்வு - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) 

149) இழப்பீட்டை பெறுகின்ற நோக்கத்தில் ஏதாவது ஒன்றை காப்புறுதி செய்வது அனுமதியாகுமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) 

148) தாடியின் அளவென்ன? - அன்சார் (தப்லீகி)

145) உருவமுள்ள ஆடையை பாவிக்கலாமா? ,போடோ எடுக்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

136) மந்திரமா தந்திரமா? - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

135) கேள்வி - பதில் மனைவிக்குக் கொடுத்த மஹரை திருப்பிக் கேட்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

134) கேள்வி - பதில் கணவன் மனைவியை தாம்பத்திய உறவில் எந்த அளவு அனுபவிக்கலாம்? - அன்சார் (தப்லீகி)

129) கடற்கரைப் பள்ளியும் முஸ்லிம்களின் நிலைப்பாடும் - ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)

127) பேய்களின் அட்டகாசம் உண்மைச் சம்பவம் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

123) இரவு வணக்கம் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

122) சுவனம் செல்லும் கூட்டம் யார்? - அன்சார் (தப்லீகி)

119) குனூத் நாஸிலா ஓர் ஆய்வுக் கண்ணோட்டம் பாகம் 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

118) குனூத் நாஸிலா ஓர் ஆய்வுக் கண்ணோட்டம் பாகம் 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

117) கரண்டை காலுக்கு கீழ் ஆடை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஹராமா? ஹலாலா? - அன்சார் (தப்லீகி)

116) பறாஅத் இரவும் அதன் அனுஸ்டானங்களும் - அன்சார் (தப்லீகி)

110) ஜமாத்துல் முஸ்லிமீன் பாகம் 03 - அன்சார் (தப்லீகி)

109) ஜமாத்துல் முஸ்லிமீன் பாகம் 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

108) ஜமாத்துல் முஸ்லிமீன் பாகம் 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

105) அன்பளிப்பு வீடும் சீதனமாகுமா? கலந்துரையாடல் பாகம் - 02 அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

104) அன்பளிப்பு வீடும் சீதனமாகுமா? கலந்துரையாடல் பாகம் - 01 அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

103) மத்ஹப் - அன்சார் (தப்லீகி)

100) கேள்வி - பதில் வெளிநாடுகளில் திருடிவிட்டு தாய் நாட்டில் செல்வந்தராகியவரின் நிலை என்ன? - அன்சார் (தப்லீகி)

99) கேள்வி - பதில் இன்ஸூரன்ஸ் (காப்புறுதி) - அன்சார் (தப்லீகி)

95) விரலசைத்தல் - கலந்துரையாடல் அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

89) கேள்வி - பதில் மேலதிகாரியின் உத்தரவின் பெயரில் செய்யும் பாவத்திற்கு சமபங்கா? - அன்சார் (தப்லீகி)

86) கேள்வி - பதில் வெளி நாடுகளில் தொழில் புரிகின்றவர்கள் தொடரந்தும் கஸ்ர் செய்யலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

85) கேள்வி - பதில் நடைமுறையிலுள்ள மூன்று தலாக் சரியானதா? - அன்சார் (தப்லீகி)

84) கேள்வி - பதில் பெண்கள் தொழுகைக்கு இமாமத் செய்வது கூடுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

83) கேள்வி - பதில் ரிங்கிங் டொன்னுக்கு குர்ஆன் வசனத்தை பாவிக்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

82) கேள்வி - பதில் தஃவா விடயத்தில் மனைவியின் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

80) கேள்வி - பதில் நெருங்கிய உறவினரின் கப்றை சியாறத் செய்யலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

79) கேள்வி - பதில் ரமழானினுடைய நோன்பினை எவ்வளவு காலத்திற்குள் களா செய்ய முடியும்? - அன்சார் (தப்லீகி)

78) கேள்வி - பதில் மழைக்காக சுருக்கி தொழலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

73) கேள்வி – பதில் கொம்பியுடர் அதானுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

72) கேள்வி – பதில் காசுக்கொரு வியாபாரம் கடனுக்கொரு வியாபாரம் செய்யலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

71) கேள்வி - பதில் அடமானப் பொருளை பாவிக்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

70) கேள்வி - பதில் பிற மதத்தவர்கள் தங்களது மத குருக்களை கண்ணியப்படுத்துவது போல் நாமும் கண்ணியப்படுத்தலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

69) ஜமாத்துல் முஸ்லிமீனின் தவறான வழிகாட்டல்கள் - மக்தூம்

68) பைஅத் மறு ஆய்வு - அன்சார் (தப்லீகி)

67) கேள்வி - பதில் தங்கம் கடனுக்கு வாங்கலாமா? விற்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

66) மௌலூதும் மீலாதும் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

35) ஜமாதுல் இஸ்லாம் பாகம் - 02 - அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

34) ஜமாதுல் இஸ்லாம் பாகம் - 01 - அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

33) தாடியின் அளவென்ன? - அன்சார் (தப்லீகி)

32) கேள்வி - பதில் தஃவா பிரச்சாரம் செய்பவர் குற்றம் செய்தால் அதை மறைக்க வேண்டுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

31) கேள்வி - பதில் ஹதீஸ் ஆய்வு இல்லாத இமாமின் பின்னால் தொழலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

29) கேள்வி - பதில் அன்சார் தப்லீகியின் ஆய்வின் அடிப்படையில் குனூத் லயீப் - ( அன்சார் தப்லீகி)

28) கேள்வி - பதில் கப்ர் உள்ள பள்ளியில் தொழலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

27) கேள்வி - பதில் குதிரையில் வந்து கேட்டாலும் கொடுங்கள் என்ற ஹதீஸ் உண்மையா? - அன்சார் (தப்லீகி)

26) கேள்வி - பதில் பித்அத் செய்யும் இமாமை பின்பற்றலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

22) கேள்வி - பதில் நோன்பு 27இல் கூடுதல் வணக்கம் சிறப்பா? - அன்சார் (தப்லீகி)

21) கேள்வி - பதில் இரண்டாவது ஜமாஅத் மற்றும் வெள்ளி பெருநாள் ஜூம்மா - அன்சார் (தப்லீகி)

18) கேள்வி - பதில் அல்குர்ஆனை வுழு இல்லாமல் தொட முடியுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

17) கேள்வி - பதில் காய்ந்த மண்ணின் மீது மட்டும் தான் தயம்மம் செய்ய வேண்டுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

16) கேள்வி - பதில் பெண்களுக்கு கத்னா செய்வது சுன்னத்தா? - அன்சார் (தப்லீகி)

15) சர்வதேச பிறை விமர்சனம், பதில் - லயீfப் ஆக்கப்பட்ட ஸஹீஹ் ஹதீஸ் பாகம் - 03 - அன்சார் (தப்லீகி)

14) சர்வதேச பிறை விமர்சனம், பதில் - லயீfப் ஆக்கப்பட்ட ஸஹீஹ் ஹதீஸ் பாகம் - 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

13) சர்வதேச பிறை விமர்சனம், பதில் - லயீfப் ஆக்கப்பட்ட ஸஹீஹ் ஹதீஸ் பாகம் - 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

12) நாட்டுக்கோர் பிறையின் பிரதான ஆதாரத்தை புரிந்து கொள்வது எப்படி? Q & A - அன்சார் (தப்லீகி)

11) தலைப்பிறை ஹதீஸ்களில் ஓர் ஆய்வும் விளக்கமும் 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

10) தலைப்பிறை ஹதீஸ்களில் ஓர் ஆய்வும் விளக்கமும் 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

09) தலைப்பிறை ஓர் ஆய்வு பாகம் - 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

08) தலைப்பிறை ஓர் ஆய்வு பாகம் - 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

03) கிபாறுல் உலமாக்களையும் ஸலபுக்களையுமா பின்பற்ற வேண்டும்? - அன்சார் (தப்லிகி)

02) கேள்வி - பதில் பெண்கள் காது குத்துவது - அன்சார் (தப்லிகி)

01) கேள்வி - பதில் தொப்பி போடுவது சுன்னாவா? - அன்சார் (தப்லிகி)

142) ஸதகதுல் ஃபித்ர் - தத்பீகுஷ் ஷரீஆ பெண்கள் அரபிக் கல்லூரி

141) உமர் (றழி) அவர்களின் ரமழான் கால இரா வணக்கம் 21 ரகாஅத்களா? அல்லது 11 ரகாஅத்களா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) - கட்டுரை ஆக்கம்

140) ரமழான் மாதத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஆதாரமற்ற ஹதீஸ்கள் ஓர் பார்வை  - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

139) கர்ப்பமான ஒரு பெண் அல்லது பாலூட்டும் தாய் நோன்பு நோற்பது அவசியமா? - றமழான் கால வினா விடை - 03  - ஆக்கம் T.S.A. அரபிக் கல்லூரி மாணவிகள்

138) நோன்பு பிடிக்க முடியாத வயதானவர்கள் நோன்பிற்கு பதிலாக ஒரு ஏழைக்கு உணவளிக்க வேண்டுமா? - றமழான் கால வினா விடை - 02  - ஆக்கம் T.S.A. அரபிக் கல்லூரி மாணவிகள்

137) றமழான் கால வினா விடை - 01  - ஆக்கம் T.S.A. அரபிக் கல்லூரி மாணவிகள்

136) பேரீத்தம் பழத்தையும் நீரையும் கொண்டு தான் நோன்பு திறக்க வேண்டுமா? - மௌலவியா உம்மு ராஹா ஷரயிய்யா

135) ''தஹபழ் ழமஉ'' என்று ஆரம்பிக்கும் நோன்பு திறக்கும் துஆ ஷஹீஹானதா? - மௌலவியா உம்மு ராஹா ஷரயிய்யா

134) தலைப்பிறை ஓர் பார்வை - மௌலவியா ஹனீனா (ஸரயிய்யா)

133) ஷஃபான் மாத இறுதிப் பகுதியில் நோன்பு நோற்பது அனுமதியா? - சுமையா (ஷரயிய்யா)

132) எதற்காக மாஷா அல்லாஹ் சொல்ல வேண்டும்? - ஆசிரியர் பாஹிம் தாலிப்

124) நாங்கள் ஏன் கந்தூரி கொடுப்பதில்லை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

121) ஸகாத் கொடுக்காமல் ஹஜ் செய்வது கடமையா? - ஆசிரியர் பாஹிம் தாலிப்

112) ஷீஆக்களின் 12வது இமாமான மஹ்தி வந்தால் அவர் செய்யப்போவது என்ன? 

108) பிள்ளைகளை தத்தெடுக்கும் விடயத்தில் இஸ்லாத்தின் நிலைப்பாடு - மௌலவியா விகாயா (ஷரயியா)

107) வாந்தி எடுத்தால் உளூ நீங்குமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

102) நபிகளாரின் முன்மாதிரியிலிருந்து.... - உம்மு அம்மார் (ஸரயிய்யா)

101) மாதர்களுக்கான மார்க்கத் தீர்வுகள் - பெண்கள் இமாமாக நின்று தொழுகை நடத்தலாமா? - விகாயா ஷரயிய்யா

99) தாவூத் நபியின் மீது இட்டுக் கட்டும் பிஜே? - மௌலவி யூனுஸ் தப்ரீஸ்

98) முஸ்லிம் சமூகத்தில் பரவியுள்ள ஆதாரமற்ற ஹதீஸ்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

96) அல்லாஹ் அர்ஷிலிருந்து இறங்குகிறானா? - மௌலவி எம்.ஐ. அன்சார் (தப்லீகி)

92) ஆண்கள் விருத்த சேதனம் (கத்னா) செய்வதைப் போன்று பெண்களுக்கும் கத்னா செய்ய வேண்டுமா? - விகாயா (ஸரயியா)

89) குழந்தை பெற்றெடுத்த ஒரு பெண் எப்போது சுத்தமாகி தொழுது கொள்வாள்? அவளின் பிரசவ ருதுக்கான நாட்கள் இஸ்லாத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதா? - விகாயா (ஸரயியா)

88) ஒரு பெண் ஆண்களுக்கு சலாம் சொல்வது இஸ்லாத்தில் அனுமதியா? - விகாயா (ஸரயியா)

86) வீட்டில் தொழும் போது பெண்கள் தங்கள் இரு பாதங்களையும் கடடாயம் மறைக்க வேண்டுமா?

26) மாதர்களுக்கான மார்க்கத் தீர்வுகள் - விகாயா (ஷரயியா) - சில சகோதரிகள் திருமண வைபவங்களின் போதும் அது அல்லாத மாலை நேர வகுப்பு, நோய் போன்ற காரணங்களினாலும் தங்களின் தொழுகையை பிற்போட்டு கழாச் செய்வதை காண்கின்றோம். இது சரிதானா? இதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்?

25) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சொத்துப் பங்கீட்டின் அவசியம் - அமீறுல் அன்சார் (மக்கி)-

24) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) - வணக்க வழிபாடு

23) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) - இஸ்லாமிய நம்பிக்கையும் கோட்பாடும்:

22) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) - திருமணங்களும் சட்டங்களும்:

21) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) - குற்றமும் தண்டனையும்:

20) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) - வாரிசுரிமைச் சட்டம்

19) இத்தாவும் அதன் சட்டங்களும் - குல்உ (பஸ்ஹ்) உம் அதன் சட்டங்களும பாகம் - 05 - விகாயா பின்து நூறு முஹம்மட் அஷ்ஷரயியா

18) இத்தாவும் அதன் சட்டங்களும் - பாகம் 04 - விகாயா பின்து நூறு முஹம்மட் அஷ்ஷரயியா

17) இத்தாவும் அதன் சட்டங்களும் - பாகம் 03 - விகாயா பின்து நூறு முஹம்மட் அஷ்ஷரயியா

16) இத்தாவும் அதன் சட்டங்களும் - பாகம் 02 - விகாயா பின்து நூறு முஹம்மட் அஷ்ஷரயியா

15) இத்தாவும் அதன் சடங்குகளும் - பாகம் 01 விகாயா பின்து நூறு முஹம்மட் அஷ்ஷரயியா

14) வலிமா எப்போது கொடுக்கப்பட வேண்டும்? - பர்வின் (ஸரயியா)

13)கணவனுக்கு பகரமாக மனைவி வலீமா விருந்தளிக்கலாமா?

12) பாத்திஹா உணவு ஹலாலா? - அன்சார் (தப்லீகி)

11) உருவப்படமும் பாவனையும் - அன்சார் (தப்லீகி)

10) ளுஹா தொழுகை தொழலாமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

09) கல்யாண பெண் வீட்டு சாப்பாடு கூடுமா? கூடாதா? விளக்கம் தருக. - எம்.ஐ. அன்ஸார் தப்லீகி

08) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள். 04 - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

07) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள். 03 - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

06) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள். 02 - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

05) இறைமறையில் அறிவியல் அற்புதங்கள். - டாக்டர் ஷேக் சையது M.D

03) பிள்ளைகளை தத்தெடுக்கும் விடயத்தில் இஸ்லாத்தின் நிலைப்பாடு. - விகாயா (ஷரயியா) -

02) கரண்டைக்கு கீழ் ஆடை - மௌலவி அமீறுல் அன்சார் (மக்கி)

01) வித்ருத் தொழுகையில் 'குனூத்' ஓதலாமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)