தலைப்பு - இமாம் மஹ்திக்கு ஏன் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்று கூறுவது?
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

இமாம் மஹ்தி அவர்கள் ஒரு நபியாக இல்லாதவராக இருக்க ஏன் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்று அழைக்கின்றோம். அவரை 'மஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் என்று தான் அழைக்க வேண்டுமா? வாருங்கள் இந்த சிறிய கேள்வி பதிலை பார்த்து தெளிவு பெறுவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.