மார்க்க உரை

தலைப்பு - இரண்டாவது ரகாஅத்திலும் வஜ்ஜஹத்து ஓத வேண்டுமா?
உரை நிகழ்த்துபவர் :
மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

நபி (ஸல்) அவர்கள் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது ரகாஅத்தில் வஜ்ஜஹத்து ஓதினார்களா? என்பதை ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸின் அடிப்படையில் விளக்குகிறார் மௌலவி அவர்கள் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.