மார்க்க உரை

தலைப்பு - இரண்டு சுஜூதுகளுக்கிடையில் திக்ர் செய்தல்
உரை நிகழ்த்துபவர் :மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

ஆதாரமான திக்ர் எவை? எத்தனை முறை கூற வேண்டும்? இரண்டாவது சுஜூதுக்கு செல்லும் போது தக்பீர் சொல்ல வேண்டுமா? செய்முறை விளக்க்தோடு விளக்குகிறார் மௌலவி அவர்கள் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.