மார்க்க உரை

தலைப்பு - இறை வழியில் எமது இல்லம் 
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

இவ்வுரையில் நமது வீடானது எப்படி இருக்க வேண்டும்? இறை வணக்கம் என்றால் என்ன? இறை வணக்கத்தோடு நமது வீடுகள் திகழ வேண்டுமானால் நமக்கு எவை எவை கட்டளை இடப்பட்டுள்ளது? என்ன என்ன காரியங்கள் எல்லாம் நம்மிடம் இருந்து களையப்பட்டால் நமது வீடுகள் இறை வழியில் அமையப் பெறும் போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கி இந்த உரை அமைந்திருக்கிறது. பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.