தலைப்பு - இஸ்லாம் உருவாக்க விரும்பும் இளைஞர் சமுதாயம்
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி) Update Date : 10.09.2016

இளமைப்பருவமானது ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் மிக முக்கியாமான காலப்பகுதியாகும். ஷைத்தான் அதிகமாக தவறுகளின் பக்கம் நம்மை தூண்டக்கூடிய காலமாகவும் வழிதவறி செல்லக்கூடிய காலமாகவும் இது அமைந்திருப்பதனால் இதிலிருந்து தவிர்ந்து இஸ்லாம் விரும்பும் இளைஞனாக,அர்ஷின் நிழல் பெறும் ஒருத்தராக நம்மை மாற்றுவதற்கான வழி வகைகள் பற்றி இந்த உரையில் விளக்குகிறார் மௌலவி அவர்கள். கட்டாயம் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம் இன்ஷா அல்லாஹ்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 9 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                          Download Click Here...