தலைப்பு - ஈமானுடனும் இறையச்சத்துடனும் வாழ்ந்து மரணிப்போம்
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அப்துல் ஹமீது (ஸரயி) Update Date : 14.08.2016

எத்தனை தான் சோதனைகள் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அல்லாஹ் என்னை சோதித்துப் பார்க்கின்றான். இவ்வேளையில் நான்  பொறுமையாளர்களில் ஒருவனாக இருக்க வேண்டும் என்று அனைத்து கஷ்டங்களையும் சோதனைகளையும் எந்த மனிதன் தாங்கிக் கொள்கின்றானோ அவனே வெற்றியாளனாவான். இவ்வுரையில் கழா கத்ரை நம்பி பொறுமையை கடைப்பிடிப்பதன் அவசியம் பற்றி தெளிவாக 

விளக்குகிறார் மௌலவி அவர்கள். கட்டாயம் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம் இன்ஷா அல்லாஹ்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 9 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                            Download Click Here...