14) இறந்து போன இறைநேசர்களிடம் பிரார்த்திப்பது கூடும், கூடாது....

13) குழந்தைகளை பேணி வளா்ப்போம் கலந்துரையாடல் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி), மௌலவி யூனுஸ் தப்ரீஸ்

12) தமன்கடுவ SLTJ கொள்கை சகோதரர்களுக்கும் தௌஹீத் ஜமாஅத் சகோதரர்களுக்கும் இடையிலான கலந்துரையாடல்.

11) மதுஹபை காக்க ஹதீஸில் விளையாடும் TNTJ 02 - அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

10) மதுஹபை காக்க ஹதீஸில் விளையாடும் TNTJ 01 - அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

09) திரிபுபடுத்தப்பட்ட தலைப்பிறை ஹதீஸ் - அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

08) குர்ஆன் ஹதீஸ் ஒளியில் சூனியம் (கலந்துரையாடல்) - எம்.ஐ அன்ஸார்(தப்லீகி), எஸ்.எம் ரயீஸுத்தீன்(ஷரயீ)

07) அன்பளிப்பு வீடும் சீதனமாகுமா? கலந்துரையாடல் பாகம் - 02 அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

06) அன்பளிப்பு வீடும் சீதனமாகுமா? கலந்துரையாடல் பாகம் - 01 அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

05) நீரிழிவு நோய் கலந்துரையாடல் - Dr F.M. அஸ்லம், அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

04) விரலசைத்தல் - கலந்துரையாடல் அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

03) ஜமாதுல் இஸ்லாம் பாகம் - 02 - அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

02) ஜமாதுல் இஸ்லாம் பாகம் - 01 - அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

01) சீதனத்தின் எதார்த்த நிலை ஒரு அலசல் - அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)