தலைப்பு - கைக்கு மீறிய செலவும் தலைக்கு மீறிய கடனும்
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அப்துல் ஹமீது (ஸரயி) 

உண்ணுங்கள், பருகுங்கள்; எனினும் வீண் விரயம் செய்யாதீர்கள். ஏனெனில் அல்லாஹ் அளவு கடந்து (வீண்) விரயம் செய்பவர்களை நேசிப்பதில்லை.  அல்குர்ஆன் 07 :31  

ஒவ்வொருவரும் கட்டாயம் பார்த்து பயன் பெறவேண்டிய பகுதியாக இருப்பதால் மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 9 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                                   Download Click Here...