தலைப்பு - கௌரவமே பிரட்சினையாகும் போது
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

தற்காலத்தில் கௌரவ பிரட்சினையால் மனிதன் மார்க்கத்தை விட்டே தூரமாகிக் கொண்டிருப்பதனை கண் கூடாக கண்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இவ்வுரையில் கௌரவம் என்றால் என்ன? கௌரவத்தை இஸ்லாம் எப்படி பயன் படுத்தச் சொல்கிறது? மார்க்கத்திற்காக இந்த கௌரவத்தை இழக்கலாமா? போன்ற செய்திகளுடன் உரையாற்றுகின்றார் மௌலவி அவர்கள் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.