மார்க்க உரை

தலைப்பு - நல்லதோர் குடும்பம்
உரை நிகழ்த்துபவர் : ரஸ்மி ஸாஹீட் அமீனி

இந்த உரையில் குடும்பம் எனும் சர்க்கரம் சரியாக ஓட வேண்டுமானால் அந்த குடும்ப தலைவனும், தலைவியும் எப்படி அமைய வேண்டும்? நமது நிம்மதியான சந்தோஸமான வாழ்விற்கு, இலகுவான நல்லதோர் குடும்ப வாழ்வை நாம் அனுபவிப்பதற்கு தேவையான சுலபமான வழிவகைகள் எவை? சொல்லித்தருகிறார் மௌலவி அவர்கள். வாருங்கள் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.
குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.