தலைப்பு - நோன்பின் நன்மைகளை அழிக்கும் காரியங்கள்
உரை நிகழ்த்துபவர்:  மௌலவி அப்துல் கஃனி ஹாமி

நோன்பு பிடிக்கின்றோம், ஆனால் எவ்வாறான விடயங்களால் அல்லது காரியங்களால் நமது நோன்பின் நன்மைகள் அழியப் போகிறது என்பதனை அறிந்திருக்க வேண்டாமா? கட்டாயம் ஒவ்வொரு நோன்பாளியும் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய பகுதியாக இது இருப்பதனால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உங்களது குழுக்களிலும் பகிர்ந்து நன்மைகளில் பங்காளிகளாக மாறுங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 7 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                                      Download Click Here...