பக்கம் 01, 02


100) அத்தஹிய்யாத்திலே நீட்டிய விரலை பார்த்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டுமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

99) அத்தஹியாத்திலே அஷ்ஹது அல்லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று கூறும் போது தான் விரலை உயர்த்த வேண்டுமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

98) சடவாதம் என்றால் என்ன? - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

97) தொழுகையில் ஸலாம் கொடுக்கும் முறை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

96) இறுதி அத்தஹியாத்திலே ஓதுகின்ற துஆக்கள் ஓர் பார்வை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

95) மாதர்களுக்கான மார்க்கத் தீர்வுகள் - பெண்கள் இமாமாக நின்று தொழுகை நடத்தலாமா? - விகாயா ஷரயிய்யா

94) அத்தஹிய்யாத் ஓதும் முறை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

93) நபி (ஸல்) அவர்கள் அத்தஹியாத்துடைய இருப்பில் உட்கார்ந்தால் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

92) இரண்டாவது ரகாஅத்திலும் வஜ்ஜஹத்து ஓத வேண்டுமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

91) சுஜூதுக்குப் பின் கையை பொத்திக் குத்தித்தான் எழும்ப வேண்டுமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

90) இரண்டு சுஜூதுகளுக்கிடையில் திக்ர் செய்தல் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

89) சுஜூதிலிருந்து எழும்பும் போது நாம் தக்பீர் சொல்ல வேண்டுமா? - மௌலவி எம்.ஐ. அன்சார் (தப்லீகி)

88) அல்லாஹ் அர்ஷிலிருந்து இறங்குகிறானா? - மௌலவி எம்.ஐ. அன்சார் (தப்லீகி)

87) ACK முஹம்மத் ரஹ்மானியின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அன்சார் தப்லீகியின் பதில் - உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

86) சுஜூதுடைய நிலைகளும், ஓத வேண்டிய துஆக்களும் செய்முறை விளக்கம் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

85) ருகூஉ செய்வது எப்படி? செய்முறை விளக்கம் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

84) இமாம் சூறா பாத்திஹா ஓதும் போது மஃமூம்களும் ஓத வேண்டுமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

83) பர்ளான தொழுகையில் சூறத்துல் பாத்திஹாவுக்கு பின் நபியவர்கள் எவ்வாறு ஓதினார்கள்? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

82) பாத்திஹா சூறாவுக்கு ஆமீன் கூறும் முறை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

81) இமாம் பிஸ்மில்லாஹ்வை சத்தமாக சொல்ல வேண்டுமா? -மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

80) இமாம் பிழையாக இருந்தால் அவருக்கு பின் நின்று தொழலாமா? -மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

79) ஆண்கள் விருத்த சேதனம் (கத்னா) செய்வதைப் போன்று பெண்களுக்கும் கத்னா செய்ய வேண்டுமா? - விகாயா (ஸரயியா)

78) சூறத்துல் பாத்திஹா ஓதுவதில் நாம் விடும் பிழைகள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

77) தக்பீருக்கும் கிறாஅத்துக்கும் இடையில் ஓதும் துஆ - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

76) குழந்தை பெற்றெடுத்த ஒரு பெண் எப்போது சுத்தமாகி தொழுது கொள்வாள்? அவளின் பிரசவ ருதுக்கான நாட்கள் இஸ்லாத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதா? - விகாயா (ஸரயியா)

75) தொழுகையாளிகளே உள்ளச்சத்தோடு தொழுது கொள்ளுங்கள் - மௌலவி அன்சார் தப்லீகி

74) தொழுகைக்காக உயர்த்திய கையை எவ்வாறு வைத்துக் கொள்வது? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

73) ஒரு பெண் ஆண்களுக்கு சலாம் சொல்வது இஸ்லாத்தில் அனுமதியா? - விகாயா (ஸரயியா)

72) தக்பீர் கட்ட கையை உயர்த்தும் போது கையை எந்தளவு உயர்த்த வேண்டும்? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

71) தொழுபவர் தனக்கு முன்பு சுத்ராவை (தடுப்பு) ஏற்படுத்திக் கொள்வதன் அவசியம் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

70) தொழும்போது ஆண்கள் தன்னை எந்தளவு மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்?- மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

69) கேள்வி பதில் - 06 - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

68) வீட்டில் தொழும் போது பெண்கள் தங்கள் இரு பாதங்களையும் கடடாயம் மறைக்க வேண்டுமா? - விகாயா (ஸரயியா)

67) சில சகோதரிகள் திருமண வைபவங்களின் போதும் அது அல்லாத மாலை நேர வகுப்பு, நோய் போன்ற காரணங்களினாலும் தங்களின் தொழுகையை பிற்போட்டு கழாச் செய்வதை காண்கின்றோம். இது சரிதானா? இதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? - விகாயா (ஷரயியா)

66) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் (வணக்க வழிபாடு) - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

65) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் (இஸ்லாமிய நம்பிக்கையும் கோட்பாடும்) - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

64) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் (திருமணங்களும் சட்டங்களும்) - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

63) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் (குற்றமும் தண்டனையும்) - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

62) வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் (வாரிசுரிமைச் சட்டம்) - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

61) வலிமா எப்போது கொடுக்கப்பட வேண்டும்? கட்டுரை - பர்வின் (ஸரயியா)

60) பாத்திஹா உணவு ஹலாலா? கட்டுரை - அன்சார் (தப்லீகி)

59) கல்யாண பெண் வீட்டு சாப்பாடு கூடுமா? கூடாதா? கட்டுரை - எம்.ஐ. அன்ஸார் (தப்லீகி)

58) கேள்வி பதில் 05 - அன்சார் (தப்லீகி)

57) கேள்வி பதில் 04 - அன்சார் (தப்லீகி)

56) கேள்வி பதில் 03 - அன்சார் (தப்லீகி)

55) கேள்வி பதில் 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

54) கேள்வி பதில் 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

53) கேள்வி - பதில் தொப்பி போடுவது சுன்னத்தா? - அன்சார் (தப்லீகி)

52) கேள்வி - பதில் பெண்கள் காது குத்துவது - அன்சார் (தப்லீகி)

51) கேள்வி - பதில் பிறை விடயத்தில் உலமா சபைக்கு கட்டுப்பட வேண்டுமா? - மௌலவி எம். ஐ. அன்சார் (தப்லீகி)

50) கேள்வி - பதில் மௌலுத் ஓதுவது நபி வழியா? அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

49) கேள்வி - பதில் உமர் (றழி) அவர்கள் தொழுதது 11 றக்காத்தா? 21 றக்காத்தா? பாகம் - 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

48) கேள்வி - பதில் உமர் (றழி) அவர்கள் தொழுதது 11 றக்காத்தா? 21 றக்காத்தா? பாகம் - 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

47) கேள்வி - பதில் நபிகளாருக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதா? பாகம் 02 காத்தான்குடி கொள்கை விளக்க மாநாடு மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

46) கேள்வி - பதில் நபிகளாருக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதா? பாகம் 01 காத்தான்குடி கொள்கை விளக்க மாநாடு மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

45) கேள்வி - பதில் அஸர் தொழுகைக்குப் பின் இரண்டு ரக்ஆத் சுன்னத்து தொழலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

44) கேள்வி - பதில் உருவமுள்ள ஆடையை பாவிக்கலாமா? ,போடோ எடுக்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

43) கேள்வி - பதில் மனைவிக்குக் கொடுத்த மஹரை திருப்பிக் கேட்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

42) கேள்வி - பதில் கணவன் மனைவியை தாம்பத்திய உறவில் எந்த அளவு அனுபவிக்கலாம்? - அன்சார் (தப்லீகி)

41) கேள்வி - பதில் வெளிநாடுகளில் திருடிவிட்டு தாய் நாட்டில் செல்வந்தராகியவரின் நிலை என்ன? - அன்சார் (தப்லீகி)

40) கேள்வி - பதில் இன்ஸூரன்ஸ் (காப்புறுதி) - அன்சார் (தப்லீகி)

39) கேள்வி - பதில் மேலதிகாரியின் உத்தரவின் பெயரில் செய்யும் பாவத்திற்கு சமபங்கா? - அன்சார் (தப்லீகி)

38) கேள்வி - பதில் மாதவிலக்கு, பிள்ளைபேறின் போது குளிப்பது எப்போது? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

37) கேள்வி - பதில் தொழுகையில் சுன்னத் என கருதப்படும் நடைமுறைகள் அவைகள் சுன்னத்தல்ல தெளிவுபடுத்துக? - அன்சார் (தப்லீகி)

36) கேள்வி - பதில் வெளி நாடுகளில் தொழில் புரிகின்றவர்கள் தொடரந்தும் கஸ்ர் செய்யலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

35) கேள்வி - பதில் நடைமுறையிலுள்ள மூன்று தலாக் சரியானதா? - அன்சார் (தப்லீகி)

34) கேள்வி - பதில் பெண்கள் தொழுகைக்கு இமாமத் செய்வது கூடுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

33) கேள்வி - பதில் ரிங்கிங் டொன்னுக்கு குர்ஆன் வசனத்தை பாவிக்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

32) கேள்வி - பதில் தஃவா விடயத்தில் மனைவியின் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

31) கேள்வி - பதில் மஸகு செய்வது எப்படி? - அன்சார் (தப்லீகி)

30) கேள்வி - பதில் நெருங்கிய உறவினரின் கப்றை சியாறத் செய்யலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

29) கேள்வி - பதில் ரமழானினுடைய நோன்பினை எவ்வளவு காலத்திற்குள் களா செய்ய முடியும்? - அன்சார் (தப்லீகி)

28) கேள்வி - பதில் மழைக்காக சுருக்கி தொழலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

27) கேள்வி – பதில் கொம்பியுடர் அதானுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

26) கேள்வி – பதில் காசுக்கொரு வியாபாரம் கடனுக்கொரு வியாபாரம் செய்யலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

25) கேள்வி - பதில் அடமானப் பொருளை பாவிக்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

24) கேள்வி - பதில் தங்கம் கடனுக்கு வாங்கலாமா? விற்கலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

23) கேள்வி - பதில் தாடியின் அளவென்ன? - அன்சார் (தப்லீகி)

22) கேள்வி - பதில் பிற மதத்தவர்கள் தங்களது மத குருக்களை கண்ணியப்படுத்துவது போல் நாமும் கண்ணியப்படுத்தலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

21) கேள்வி - பதில் தஃவா பிரச்சாரம் செய்பவர் குற்றம் செய்தால் அதை மறைக்க வேண்டுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

20) கேள்வி - பதில் ஹதீஸ் ஆய்வு இல்லாத இமாமின் பின்னால் தொழலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

19) கேள்வி - பதில் பெருநாள் தொழுகை சூரியன் உச்சிக்கு வரும் வரை தொழ வேண்டுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

18) கேள்வி - பதில் இஜ்மா, கியாஸ் என்றால் என்ன? - அன்சார் (தப்லீகி)

17) கேள்வி - பதில் நிகழ்ச்சி - அன்சார் (தப்லீகி)

16) கேள்வி - பதில் 6 நோன்பு ஹதீஸ் லயீபா? எப்படி பிடிக்க வேண்டும்? - அன்சார் (தப்லீகி)

15) கேள்வி - பதில் அன்சார் தப்லீகியின் ஆய்வின் அடிப்படையில் குனூத் லயீப் - ( அன்சார் தப்லீகி)

14) கேள்வி - பதில் கப்ர் உள்ள பள்ளியில் தொழலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

13) கேள்வி - பதில் குதிரையில் வந்து கேட்டாலும் கொடுங்கள் என்ற ஹதீஸ் உண்மையா? - அன்சார் (தப்லீகி)

12) கேள்வி - பதில் பித்அத் செய்யும் இமாமை பின்பற்றலாமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

11) கேள்வி - பதில் பெருநாள் தினத்தில் ஸியாறத் செய்தல் - அன்சார் (தப்லீகி)

10) கேள்வி - பதில் பெருநாள் தொழுகைக்கு முன் பின் சுன்னத்தான தொழுகை உண்டா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

09) கேள்வி - பதில் பெருநாள் தினத்தில் பாடுவது அனுமதியா? - அன்சார் (தப்லீகி)

08) கேள்வி - பதில் நோன்பு 27இல் கூடுதல் வணக்கம் சிறப்பா? - அன்சார் (தப்லீகி)

07) கேள்வி - பதில் இரண்டாவது ஜமாஅத் மற்றும் வெள்ளி பெருநாள் ஜூம்மா - அன்சார் (தப்லீகி)

06) கேள்வி - பதில் பெருநாள் தொழுகையில் எவ்வாறு தக்பீர் சொல்ல வேண்டும்? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

05) கேள்வி - பதில் பெருநாளைக்காக புதிய ஆடை அணிவது சுன்னத்தா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

04) கேள்வி - பதில் அல்குர்ஆனை வுழு இல்லாமல் தொட முடியுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

03) கேள்வி - பதில் காய்ந்த மண்ணின் மீது மட்டும் தான் தயம்மம் செய்ய வேண்டுமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

02) கேள்வி - பதில் திருக்கல்யாணம் என்றால் என்ன? அதை நடத்தலாமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

01) கேள்வி - பதில் பெண்களுக்கு கத்னா செய்வது சுன்னத்தா? கடமையா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)