18) அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்ட உண்மையான அடியான் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

17) மரணத்தின் பிடியும் மனிதனின் நிலையும் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

16) மார்க்கக் கல்வியை தேடுவதன் அவசியம் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

15) ஈமான் ஏன் பலவீனமடைகிறது? அதனை சரி செய்வது எவ்வாறு - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

14) ஒரு முஸ்லிமின் வாழ்வில் சுய பரிசோதனை - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

13) கடினப்போக்கிற்கும் விட்டுக்கொடுப்புக்கும் மத்தியில் நபிகளாரின் முன்மாதிரி - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

12) ஷிர்க்கும் பித்அத்தும் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

11) மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் அப்பாஸி

10) கொள்கைக்காக நாம் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

09) அர்ஷின் நிழலில் வாலிபம் - மௌலவி ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)

08) நபிமார்களின் அழைப்புப் பணியும் முன்மாதிரியும் - மௌலவி ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)

07) சீதன வீடும் சீரழிவும் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

06) ஷிர்க்கும் கப்ர் வணக்கமும் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி) 

05) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் வெட்கம் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி) 

04) தடம்புரளாத கொள்கை வாதிகள் - மௌலவி ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)

03) வாலிபப் பருவம் - ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)