27) ஹஜ் வணக்கத்தில் ஏமாற்றப்படும் முஸ்லிம்கள் - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜி

26) சுவண்டியான வாழ்க்கையில் சுவைக்க காத்திருக்கும் மரணம் - கல்முனை ஈமானிய மாநாடு - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜி

25) சுமையாகக் கருதப்படும் சுன்னாக்கள் - (அக்கரைப்பற்று ஜூம்ஆ) மௌலவி நியாஸ் (ஸிராஜி)

24) சுவனம் செல்லும் கணவன் மனைவி - அக்கரைப்பற்று மே 7 தேசிய மாநாடு - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜி

23) ஹிராக் குகையும் நபிகளாரின் மனைவி கதீஜா நாயகியும் -மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜி

22) சந்தோஷமான குடும்ப வாழ்விற்கு இஸ்லாம் காட்டும் வழி - மௌலவி நியாஸ் (ஸிராஜி)

21) மூட நம்பிக்கைகளை ஒழிப்போம் - மௌலவி நியாஸ் (ஸிராஜி)

20) மார்க்கப் பணியில் மழுப்பல் ஏன்? - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜி

19) வறுமைக்காக வாழ்க்கையை தொலைக்கலாமா? - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜி

18) வர இருக்கும் ரமளானும் வட்ஸ்அப்பில் பரவும் வதந்தியும் - மௌலவி நியாஸ் (ஸிராஜி)

17) சுமையாக கருதப்படும் ஸூன்னாக்கள் - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜி

16) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகுணம் - மௌலவி நியாஸ் ஸித்தீக் (ஸிராஜி)

15) குறையில் நிறைவு காண்போம் - மௌலவி நியாஸ் ஸித்தீக் (ஸிராஜி)

14) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் வக்பு - மௌலவி நியாஸ் ஸித்தீக் (ஸிராஜி)

13) ஷியாக்களின் தலமாக மாறிவரும் கல்குடா - மௌலவி நியாஸ் ஸித்தீக் (ஸிராஜி)

12) சுவர்க்கத்தின் சொந்தக்காரர்களாக மாற வேண்டுமா? - மௌலவி நியாஸ் ஸித்தீக் (ஸிராஜி)

11) அல்குர்ஆனை அதிகமாக ஓதுவதற்கு இலகுவான வழி - மௌலவி நியாஸ் ஸித்தீக் (ஸிராஜி)

10) மனிதனின் உல்லாச வாழ்வும் இறுதி நேரமும் - மௌலவி நியாஸ் சித்தீக் (ஸிராஜி)

09) பாவத்தின் பக்கம் நெருங்காதீர்கள் - மௌலவி நியாஸ் சித்தீக் (சிராஜி)

08) அச்சம் நிறைந்த அச்சூழலில் அல்லாஹ் அலட்சியப்படுத்தி விட்டால் - மௌலவி நியாஸ் சித்தீக் (ஸிராஜி)

07) நெருங்கிவரும் மறுமையும் தொடர்ந்து வரும் பெண்களும் - மௌலவி நியாஸ் சித்தீக் ஸிராஜி

06) உலகத்தின் பிள்ளைகளா? மறுமையின் பிள்ளைகளா? - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜ் (சித்தீக்)