34) இஸ்லாத்திற்கெதிரான பகுத்தறிவு வாதம் - மே 7 தேசிய இஜ்திமா - மௌலவி முர்ஷித் (அப்பாஸி)

33) இஸ்லாத்தின் தூய்மையான வடிவம் என்ன? - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

32) சுவனம் அழைக்கிறது - மௌலவி முர்ஷித் (அப்பாஸி)

31) சூறத்துல் பகறாவும் ஷைத்தானும் - மௌலவி முர்ஷித் அப்பாஸி

30) உருவப் படம் உள்ள வீட்டில் மலக்குமார்கள் நுழைவார்களா? - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

29) இஸ்லாமிய மயமாக்குவோம் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

28) அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கிய நிஃமத்தையும் அருட்கொடையையும் புரிந்திருக்கின்றோமா? - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

27) முன்மாதிரி முஸ்லிம் பெண்மணி - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி) 

26) அல்லாஹ் நமக்கு அளந்ததைக் கொண்டு திருப்தியடைவோம். - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

25) இஸ்லாத்திற்காக நாம் செய்தது என்ன? - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

24) அல்லாஹ்வின் அருளைப்பெற்ற குடும்பம் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

23) மனிதனால் செய்யத் தவறிய அமல்கள் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

22) கௌரவமே பிரட்சினையாகும் போது - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

21) திருமணத்தின் பெயரால் நடக்கும் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

20) மறுமையில் அல்லாஹ் பார்க்க விரும்பாதவர்கள் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

19) இறையில்லங்களின் ஊடாக இறைவனை நெருங்குவோம் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

18) தேவைகளின் போது அல்லாஹ்வை நெருங்குவோம் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

17) நாம் எதில் ஒன்றுபட வேண்டும்? - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி) 

16) கொள்கையை இனங்கண்டு உறுதிபடுவோம் - மௌலவி முர்சித் அப்பாஸி

15) முரண்பாடுகளே வழிகேட்டின் அடையாளம் பகுதி – 02 - மௌலவி முர்சித் (அப்பாஸி)

14) ஷீயாக்களும் கர்பலாவும் - மௌலவி முர்ஷித் (அப்பாஸி)

13) ஈமானை இழக்கும் முஃமின்கள் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

12) இஸ்லாத்தின் பாா்வையில் கொண்டாட்டங்களும் விழாக்களும் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

11) சுன்னாவுக்கும் பித்அத்க்கும் மத்தியில் முஹர்ரம் மாதம் - மௌலவி முர்சித் (அப்பாஸி)

09) முரண்பாடுகளே வழிகேட்டின் அடையாளம் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

08) ஈமானை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு என்ன வழி? - மௌலவி முர்சித் (அப்பாஸி)