தலைப்பு - பலதார மணம் பெண்களுக்கு செய்யும் துரோகமா?
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அப்துல் ஹமீது (ஸரயி) Update Date : 10.08.2016

இஸ்லாத்திற்கு வெளியில் உள்ள அந்நிய மதத்தவர்களால் முன்வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகளில் மற்றொன்று தான் ஆண்கள் பல திருமணங்களை முடிப்பது பற்றியாகும். இது பெண்களுக்கு செய்யும் துரோகம், பெண் உரிமை மீறல் என்றெல்லாம் குற்றம் சாட்டுகின்றார்கள். உண்மையில் இது பெண் உரிமை மீறலா? துரோகமா? அல்லது உலக நியதிகளில் இதுவும் ஒன்றா என்பதை அறிவு பூர்வமாக விளக்குகிறார் மௌலவி அவர்கள். 

கட்டாயம் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம் இன்ஷா அல்லாஹ்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 9 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                            Download Click Here...