தலைப்பு - பிறை தொடர்பான சந்தேகங்களும் தெளிவுகளும்
உரை நிகழ்த்துபவர்:  மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

உள்நாட்டுப்பிறை என்றும் சர்வதேச பிறை என்றும் கணிப்பீட்டு அடிப்படையிலான பிறை என்றும் பிரிந்து ஒவ்வொரு சாராரும் தாம் சரி என்று நினைக்கும் கொள்கையில் நமது இபாதத்களை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். உண்மையில் சர்வதேசப்பிறை தொடர்பான ஒரு தெளிவை அல்குர்ஆன் அஸ்-ஸூன்னா அடிப்படையில் எமக்கு கற்றுத்தாருங்கள் என மக்களில் ஒரு சாரார் வேண்டிக் கொண்டதற்கிணங்க அது தொடர்பான ஆதாரங்களை எம்முன் வைக்கின்றார் மௌலவி அவர்கள்.

நடுநிலைமையோடு சிந்தித்து விளங்கிக் கொள்ள இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருப்பதனால் அனைவரும் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் கட்டாயம் பகிருவோம் இன்ஷா அல்லாஹ்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 7 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                                      Download Click Here...