தலைப்பு - பிள்ளைகள் வளர்ப்பில் பெற்றோரின் கடமைகள் 
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி ஏ எம் அப்துல் ஹனி (ஹாமி)

இவ் ஜூம்ஆ உரையிலே பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் விடயத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும்? எப்படி நடந்து கொண்டால் அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை அந்த பெற்றோர்கள் பெறலாம்? எப்படி நடந்து கொள்வதனால் அல்லாஹ்வுடைய சாபத்திற்குள் அந்த பெற்றோர்கள் மாறி விடுகின்றார்கள்? போன்ற பல்வேறு செய்திகளை தொகுத்து விரிவாக விளக்குகிறார் மௌலவி அவர்கள். ஒவ்வொரு பெற்றோரும் கட்டாயமாக பார்த்து பயன் பெற வேண்டிய பகுதியாக இருப்பதனால்  பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.