தலைப்பு - பெண்கள் முகத்தை திறப்பதற்கு பின்வரும் வசனத்தை ஆதாரமாக கொள்ளலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்:  மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) 

பெண்கள் முகத்தை மறைக்கத் தேவையில்லை என்று சொல்பவர்கள் ஸூரத்துல் அஹ்ஸாப் இனுடைய 52 வசனத்தை ஆதாரமாக முன்வைக்கின்றார்கள். உண்மையில் இந்த வசனத்தை ஆதாரமாக கொள்ளலாமா? என்பதை இந்த 5 நிமிட கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பார்த்து பயன் பெறுவோம் இன்ஷா அல்லாஹ்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 9 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                                   Download Click Here...