தலைப்பு - மந்திரமா தந்திரமா (செய்முறை விளக்கம்)
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

மூட நம்பிக்கைகளால் நிரம்பியிருக்கின்ற நமது சமுதாயத்தை நல்வழிப்படுத்தும் ஒரு முயற்சியில் மௌலவி அவர்கள் ஒரு சில Magic களை செய்து காட்டி அவற்றை எப்படி செய்வது என்பதனையும் விளக்கிக் காட்டுகிறார். பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து பயன் பெறுவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.