தலைப்பு - வட்டி வாங்குபவர்களுக்கு நிரந்தர நரகமா?
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில் வட்டி வாங்குபவர்கள், கொடுப்பவர்கள், அதற்கு சாட்சியாக இருப்பவர்கள் அதனை எழுதுபவர்கள் போன்றவர்களுக்கும் அல்லாஹ் அல்குர்ஆனில் குறிப்பிடும் நிரந்தர நரகம் கொடுக்கப்படுமா? அல்லது வட்டி கொடுப்பவர்கள், வாங்குபவர்களுக்கு மட்டும் நிரந்தர நரகம் கொடுக்கப்படுமா? தற்போதைய இஸ்லாமிய வங்கிகளின் அடிப்படையில் லீசிங் பெறுவது கூடுமா? போன்ற வினாக்களுக்கு இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி விடையாக அமைகிறது பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.