தலைப்பு - வாரிசுரிமையின் அவசியம்
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி சாபித் (ஸரயி)

இஸ்லாமிய சட்டதிட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் என்று மார்பு தட்டிக் கொள்ளும் நாம் எந்தளவுக்கு நமது சொத்து விடயத்தில் நடந்து கொள்கின்றோம்? நமது சொத்துக்களை அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் வழிகாட்டிய வகையில் கையாளுகின்றோமா? வாரிசுரிமை என்றால் என்ன? இஸ்லாமிய வாரிசுரிமையை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தலாம்? போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக இவ் ஜும்ஆ உரை அமைந்திருக்கின்றது. பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம். 

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.