158) மரணிக்கும்வரை நன்மைகளைப் பாதுகாப்போம் - மௌலவி அப்துல் கனி (ஹாமி)

157) உங்களில் சிறந்தவர் யார்? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

156) சீர்திருத்தப்பட வேண்டிய பெண்கள் சமுதாயம் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

155) சுவர்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்வோம் - மௌலவி அப்துல் கனி (ஹாமி)

154) துல்ஹஜ் பத்து நாட்களில் செய்யவேண்டிய அமல்கள் - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

153) களா செய்யப்பட வேண்டிய வணக்கம்கள் - மௌலவி அப்துல் கனி (ஹாமி)

152) நபிகளாரின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்ட சஹாபாக்கள் - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

151) சுவர்க்கம் செல்வதற்கான வழியை அறிந்து கொள்வது எப்படி? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) 

150) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத் ஓர் ஆய்வு -  மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி) 

149) விவாகரத்தை இஸ்லாம் ஊக்குவிக்கின்றதா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

148) நயவஞ்சகர்கள் மத்தியில் நபிகளார் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

147) அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்ட உண்மையான அடியான் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

146) மரணத்தின் பிடியும் மனிதனின் நிலையும் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

145) கடினப்போக்கிற்கும் விட்டுக்கொடுப்புக்கும் மத்தியில் நபிகளாரின் முன்மாதிரி -  மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

144) இவர்களும் சபிக்கப்பட்டவர்களே - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

143) நேரத்தின் முக்கியத்துவம் - மௌலவி அப்துல் கஃனி (ஹாமி)

142) நபிவழியில் நம் உம்றா - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

141) புனிதமான நான்கு மாதங்களும் அதன் சிறப்புக்களும் - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

140) நபி வழியில் ஹஜ் உம்றா செய்வோம் -  மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

139) நம் மூலம் ஒருவர் நேர்வழியை அடைந்து கொண்டால் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

138) நபி வழியில் நம் பெருநாள் (2013) - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

137) முஹ்யித்தீன் மௌலூத் ஓர் ஆய்வு - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

136) அல்குர்ஆன் கூறும் நற்பண்புகள் - மௌலவி சாபித் (ஸரயி)

135) உள் நாட்டுப் பிறையா? சர்வதேச பிறையா? - ஜூம்ஆ உரை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

134) மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் அப்பாஸி

133) ஷீயாக்களின் சதித்திட்டங்கள் - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

132) சுமையாகக் கருதப்படும் சுன்னாக்கள் - (அக்கரைப்பற்று ஜூம்ஆ) மௌலவி நியாஸ் (ஸிராஜி)

131) கொள்கைக்காக நாம் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

130) ஒரு (நல்ல,கெட்ட) அடியானின் மரணத்தருவாயும் கப்ர் வாழ்க்கையும் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

129) உலக வாழ்வின் மதி மயக்கமும் இறுதி நேரமும் - மௌலவி றஸ்மி ஸாஹித் (அமீனி)

128) அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கிய நிஃமத்தையும் அருட்கொடையையும் புரிந்திருக்கின்றோமா? - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

127) சீதன வீட்டை நியாயப்படுத்துபவர்களுக்கு எதிரான ஆதாரங்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

126) பெற்றோர்களே சொத்துப் பங்கீட்டு விடயத்தில் பிள்ளைகளுக்கு அநியாயம் செய்யாதீர்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

125) பிள்ளைகள் வளர்ப்பில் பெற்றோரின் கடமைகள் - மௌலவி ஏ எம் அப்துல் ஹனி (ஹாமி)

124) அல்லாஹ்வின் தண்டனை நாட்கள்மௌலவி அர்ஹம் (இஹ்சானி)

123) சுமையாக கருதப்படும் ஸூன்னாக்கள் - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜி

122) வாரிசுரிமையின் அவசியம் - மௌலவி சாபித் (ஸரயி)

121) இஸ்லாம் வாளால் பரப்பப்பட்ட மார்க்கமா? - மௌலவி ரஸ்மி ஸாஹித் (அமீனி)

120) திருமணத்தின் பெயரால் நடக்கும் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

119) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகுணம் - மௌலவி நியாஸ் ஸித்தீக் (ஸிராஜி)

118) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் வெட்கம் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி) 

117) இஸ்லாத்தில் இரண்டாவது திருமணம் - மௌவலி அப்துல் ஹனி ஹாமி

116) பாவம் செய்வதற்கான காரணிகள் - மௌலவி அப்துல் கனி

115) சன்மார்க்கத்துடன் நமது சந்ததியினர் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

114) உடமைகளும் கடமைகளும் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

113) தேவைகளின் போது அல்லாஹ்வை நெருங்குவோம் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

112) மீலாதுன் நபி விழா - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

111) இஸ்லாத்தில் சலுகைகளும் அல்லாஹ்வின் திருப்தியும் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

110) விதியை நம்புவதன் அவசியம் - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

109) ஸஹாபாக்களின் கூற்று மார்க்கமாகுமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

108) அல்குர்ஆன் கூறும் பாவங்கள் - மௌலவி அர்ஹம் (இஹ்ஸானி)

107) அல்லாஹ்வுக்காக நேசிப்பதும் அல்லாஹ்வுக்காக வெறுத்தலும் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

106) மறுமை நெருங்கி விட்டது - மௌலவி யூனுஸ் தப்ரீஸ்

105) ஈமானால் உயர்வோம் - ரஸ்மி ஸாஹித் (அமீனி)

104) தொழுகையை விட்டவனின் அவலநிலை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

103) ஆஷூராவும் ஷீயாக்களின் ஊடுருவலும் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

102) குறைந்த நேரத்தில் நிறைந்த அமல்கள் - மௌலவி ஆசிக் (ஸலபி)

101) மறுமையில் பாவிகளின் நிலை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

100) இஸ்லாத்தின் பாா்வையில் கொண்டாட்டங்களும் விழாக்களும் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

99) முஹர்ரம் எம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது என்ன? - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

98) இஜ்திஹாத் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

97) உலகத்தின் பிள்ளைகளா? மறுமையின் பிள்ளைகளா? - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜ் (சித்தீக்)

96) சுன்னாவுக்கும் பித்அத்க்கும் மத்தியில் முஹர்ரம் மாதம் - மௌலவி முர்சித் (அப்பாஸி)

95) சீதன எச்சரிக்கை - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

94) மார்க்கத்தை முழுமையாக பின்பற்றுவோம் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

93) இறுதி முடிவும் நல்ல மரணமும் - மௌலவி யாசீர் பிர்தௌஸி

92) நேர்ச்சை - மௌலவி மஸீர் (அப்பாஸி)

91) சொத்துரிமை சட்டங்களை பேனுவோம் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

90) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன் - மௌலவி யாசீர் (பிர்தௌஸி)

89) மரணம் - மௌலவி முபாறக் (மதனி)

88) அபயமளிக்கப்பட்ட பூமியில் இறைபாதுகாப்பு எங்கே? - மௌலவி ஜஹான் (பலாஹி)

87) அல் குர்ஆனில் வழிகெட்ட மனிதர்கள் பற்றிய முன்னறிவுப்புகள் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

86) நன்மைகளை அழிக்கும் காரணிகள் - ரபியுடீன் (ஸலபி)

85) கோபத்தை விளுங்கியவனுக்கே சுவர்க்க லோகம் - அன்சார் (தப்லீகி)

84) முஸ்லிம்களே குர்ஆன்னின் மகிமையை பயர மாட்டீர்களா? - அன்சார் (தப்லீகி)

83) முஸ்லிம் அல்லாதோரின் ஆட்சியில் முஸ்லிம்களில் வெற்றி - அன்சார் (தப்லீகி)

82) ஜனாசாவின் குடும்பத்தாருக்குரிய கடமைகள் - அன்சார் (தப்லீகி)

81) நபிகளாரின் தூதுத்துவமும் எமது பொறுப்பும் - அன்சார் (தப்லீகி)

80) தலாக்கும் அதன் சட்டங்களும் - அன்சார் (தப்லீகி)

79) பிறை விடயத்தில் உலமா சபைக்கு கட்டுப்பட வேண்டுமா? - மௌலவி எம். ஐ. அன்சார் (தப்லீகி)

78) இறுதி பேருரை - அறபா தினம்

77) அல்லாஹ்வின் இரக்கமும் கருணையும்

76) இறை அச்சத்தை அதிகரிப்போம் - நஸ்மல் (பலாஹி)

75) சூர் ஊதப்படும் நாள் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

74) இஸ்லாத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டவர்களுக்கான சகாத்தும் அதன் முக்கியத்துவமும் - பீர் முஹம்மது (காசிமி)

73) ஷீயாக்களின் ஊடுருவல் அன்றும் இன்றும் - இஸ்மாயில் (ஸலாமி)

72) வழி தவறிய ஏகத்துவப் பயணம் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

71) கிண்டலும் நையாண்டியும் மார்க்கத்திலுமா? - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

70) இஸ்லாமிய அகீதாவை புரிந்து கொள்வது எவ்வாறு? நஸ்மல் (பாலாஹி)

69) பிறர் பாவத்தை சுமக்காதீர்கள் - அன்ஸார் (தப்லீகி)

68) மறுமைக்காக எதை சம்பாதித்தோம் - இத்ரிஸ் ஹசன் (ஸஹ்வி)

67) முஹர்ரம் - தஸ்தீக் (மதனி)

66) வெட்கம் - அப்துல் ஹமீத் (ஸரயி)

65) வாலிபப் பருவம் - ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)

64) தெரிந்ததை அமுல்படுத்துவோம் - அபூபக்கர் (ஸரயி)

63) இஸ்லாம் கூறும் பெற்றோர் உறவு - அப்துல் கனி (ஹாமி)

62) சோதனைகள் ஓய்வதில்லை - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

61) மறுமை நாளுக்கு அஞ்சுவோம் - அன்ஸார் (தப்லீகி)

60) கைக்கு மீறிய செலவும் தலைக்க மீறிய கடனும் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

59) அறபா தினமும் முஸ்லிம்களின் ஒற்றுமையும் - அன்ஸார் (தப்லீகி)

58) குர்ஆனுடையவர்களாக மாறுவோம் - அன்ஸார் (தப்லீகி)

57) அறபு வசந்த புரட்சியும் முஸ்லிம்களின் நிலைப்பாடும் - முபாறக் (மதனி)

56) ஸகாத்தும் அதன் தாற்பரியமும் - அன்சார் (தப்லீகி)

55) இறைவனுக்கு அஞ்சிய கணவன் - அன்சார் (தப்லீகி)

54) வரதட்சனையில் இளைஞர்களின் பங்களிப்பு - அன்சார் (தப்லீகி)

53) மௌளுத் ஓதுவது நபிவழியா? - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

52) நரகத்திலிருந்து விமோசனம் பெற - அன்சார் (தப்லீகி)

51) இது தானா அழைப்புப் பணி? - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

50) றபீயுல் அவ்வலும் நபிகளார் மீது நேசமும் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

49) ஸஹாபாக்களின் தியாகமும் நமது நிலையும் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

48) முஸ்லிமாக மரணிக்க என்ன வழி - மௌலவி அர்கம்

47) யாருக்கு யார்? அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

46) அல் குர்ஆன் எதிர்பார்க்கும் மாற்றம் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

45) அல்-குர்ஆனிய தஃவா களமும் வழிதவறிய பாதைகளும் - ரிஸ்வான்(மதனி)

44) அல்-குர்ஆன் கூறும் உறவு முறை - அன்ஸார் (தப்லீகி)

43) அல்-குர்ஆன் கூறும் நற்குணங்கள் - பீர் முஹம்மது(காஸிமி)

42) அல்-குர்ஆன் கூறும் இபாதத்துகள் - அப்துல் கனி (ஹாமி)

41) பெண் துஷ்பிரயோகமும் முன் எச்சரிக்கையும் - அன்சார் (தப்லீகி)

40) உறவா மார்க்கமா? - மௌலவி ரஸ்மி

39) யார் இந்த சியாக்கள்? - மதீர் (அப்பாசி)

38) இறுதி மூச்சி இருக்கும்வரை ஈமானுடன் - யூனுஸ் தப்ரீஸ்

37) இஸ்லாம் கூறும் மன அமைதி - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

36) சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

35) நன்றிக் கடன் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

34) இடை வெளியற்ற இதயங்கள் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

33) யாருக்கு நிரந்தர நரகம்? - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

32) சோதனைகள் இரு விதம் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

31) புறக்கனிக்கப்படும் ஒழுக்க நடைமுறைகள் - அஜூர் (ஸஹ்வி)

30) கடற்கரைப் பள்ளியும் முஸ்லிம்களின் நிலைப்பாடும் - ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)

29) பாவங்களும் நரக வேதனைகளும் - ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)

28) தொழுகையில் பராமுகம் - அன்சார் (தப்லீகி)

27) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அவ்லியாக்கள் - றியால் (காசிபி)

26) மஹ்ரம் - அன்சார் (தப்லீகி)

25) இரவு வணக்கம் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

24) சுவனம் செல்லும் கூட்டம் யார்? - அன்சார் (தப்லீகி)

23) ஸாலிஹான பெண் - அன்சார் (தப்லீகி)

22) பிள்ளை பெற்றெடுத்தல் - அன்சார் (தப்லீகி)

21) பறாஅத் இரவும் அதன் அனுஸ்டானங்களும் - அன்சார் (தப்லீகி)

20) அச்சமூட்டும் எச்சரிக்கை - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

19) இஸ்லாமிய ஆட்சி - அன்சார் (தப்லீகி)

18) மிஃறாஜ் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

17) தொழுகை - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

16) நாம் எதன் பக்கம் ஒன்றுபட வேண்டும்? - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

15) திருமண ஒப்பந்தமும் இஸ்லாமிய பார்வையும் - அன்சார் (தப்லீகி)

14) இஸ்லாம் கூறும் எளிய திருமண நிகழ்வு - அன்சார் (தப்லீகி)

13) ஊளல் மோசடி - அன்சார் (தப்லீகி)

12) இஸ்லாமிய பார்வையில் உள்ளூர் அதிகார சபைகளின் சேவைகள் - அன்சார் (தப்லீகி)

11) கொள்கையா? அரசியல் இலாபமா? - அன்சார் (தப்லீகி)

10) அபிவிருத்திக்கு இறைவழிபாடா? அரசியலா? - அன்சார் (தப்லீகி)

09) ஏன் இந்த அழிவு? அன்சார் (தப்லீகி)

08) பிரார்த்தனை - அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

07) தூய எண்ணம் - பவ்ஸான் (நூரி)

06) சுய பரிசோதனை

05) கியாமத் நாளின் 10 அடையாளங்கள் - அன்சார் (தப்லீகி)

04) வணக்கங்களினூடாக சமூக உருவாக்கம் - முர்சித் (அப்பாஸி)

03) இலஞ்சம் வட்டி ஓர் இஸ்லாமிய கண்ணோட்டம் - பைசல் (காசிமி)

02) லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் - ரிபாஃய் (ஸர்கி)

01) காலம் மாறிப்போச்சு - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)