137) முஹ்யித்தீன் மௌலூத் ஓர் ஆய்வு - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

136) அல்குர்ஆன் கூறும் நற்பண்புகள் - மௌலவி சாபித் (ஸரயி)

135) உள் நாட்டுப் பிறையா? சர்வதேச பிறையா? - ஜூம்ஆ உரை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

134) மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் அப்பாஸி

133) ஷீயாக்களின் சதித்திட்டங்கள் - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

132) சுமையாகக் கருதப்படும் சுன்னாக்கள் - (அக்கரைப்பற்று ஜூம்ஆ) மௌலவி நியாஸ் (ஸிராஜி)

131) கொள்கைக்காக நாம் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

130) ஒரு (நல்ல,கெட்ட) அடியானின் மரணத்தருவாயும் கப்ர் வாழ்க்கையும் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

129) உலக வாழ்வின் மதி மயக்கமும் இறுதி நேரமும் - மௌலவி றஸ்மி ஸாஹித் (அமீனி)

128) அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கிய நிஃமத்தையும் அருட்கொடையையும் புரிந்திருக்கின்றோமா? - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

127) சீதன வீட்டை நியாயப்படுத்துபவர்களுக்கு எதிரான ஆதாரங்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

126) பெற்றோர்களே சொத்துப் பங்கீட்டு விடயத்தில் பிள்ளைகளுக்கு அநியாயம் செய்யாதீர்கள் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

125) பிள்ளைகள் வளர்ப்பில் பெற்றோரின் கடமைகள் - மௌலவி ஏ எம் அப்துல் ஹனி (ஹாமி)

124) அல்லாஹ்வின் தண்டனை நாட்கள்மௌலவி அர்ஹம் (இஹ்சானி)

123) சுமையாக கருதப்படும் ஸூன்னாக்கள் - மௌலவி நியாஸ் ஸிராஜி

122) வாரிசுரிமையின் அவசியம் - மௌலவி சாபித் (ஸரயி)

121) இஸ்லாம் வாளால் பரப்பப்பட்ட மார்க்கமா? - மௌலவி ரஸ்மி ஸாஹித் (அமீனி)

120) திருமணத்தின் பெயரால் நடக்கும் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

119) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகுணம் - மௌலவி நியாஸ் ஸித்தீக் (ஸிராஜி)

118) இஸ்லாத்தின் பார்வையில் வெட்கம் - மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி) 

117) இஸ்லாத்தில் இரண்டாவது திருமணம் - மௌவலி அப்துல் ஹனி ஹாமி

116) பாவம் செய்வதற்கான காரணிகள் - மௌலவி அப்துல் கனி

115) சன்மார்க்கத்துடன் நமது சந்ததியினர் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

114) உடமைகளும் கடமைகளும் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

113) தேவைகளின் போது அல்லாஹ்வை நெருங்குவோம் - மௌலவி முர்ஸித் (அப்பாஸி)

112) மீலாதுன் நபி விழா - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

111) இஸ்லாத்தில் சலுகைகளும் அல்லாஹ்வின் திருப்தியும் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

110) விதியை நம்புவதன் அவசியம் - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

109) ஸஹாபாக்களின் கூற்று மார்க்கமாகுமா? - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

108) அல்குர்ஆன் கூறும் பாவங்கள் - மௌலவி அர்ஹம் (இஹ்ஸானி)

107) அல்லாஹ்வுக்காக நேசிப்பதும் அல்லாஹ்வுக்காக வெறுத்தலும் - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

106) மறுமை நெருங்கி விட்டது - மௌலவி யூனுஸ் தப்ரீஸ்

105) ஈமானால் உயர்வோம் - ரஸ்மி ஸாஹித் (அமீனி)

104) தொழுகையை விட்டவனின் அவலநிலை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

103) ஆஷூராவும் ஷீயாக்களின் ஊடுருவலும் - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

102) குறைந்த நேரத்தில் நிறைந்த அமல்கள் - மௌலவி ஆசிக் (ஸலபி)

101) மறுமையில் பாவிகளின் நிலை - மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)