தலைப்பு - ஷிர்க்கும் கப்ர் வணக்கமும்
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி ஹாதில் ஹக் (அப்பாஸி)

கப்ர் வணக்கம் தொடர்பாக அல்லாஹ் அல்குர்ஆனிலே என்ன சொல்கின்றான்? அல்லாஹ்வினுடைய தூதுர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தாங்களது பொன்மொழிகளிலே இவ் விடயம் குறித்து எவ்வாறு எச்சரித்துள்ளார்கள்? இந்த கப்ர் வணக்கத்தின் மூலம் ஷிர்க்கானது எவ்வாறு உருவாகி வருகிறது? போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கி இவ்வுரை அமைந்திருக்கிறது. பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மற்றவர்களுக்கும் பகிருவோம்.

குறிப்பு: கணிணி, கையடக்கத் தொலைபேசி மற்றும் டெப் பயன் படுத்தும் வாசகர்கள் இலகுவாக இந்த உரையை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி உள்ளது.