38) முஸ்லிம் சமூகத்தில் பரவியுள்ள ஆதாரமற்ற ஹதீஸ்கள் - எம்.ஐ. அன்ஸார் தப்லீகி

37) பல்லியை கொல்லும் ஹதீஸ் குர்ஆனுக்கு முரண்படுமா? வாதமும் பதிலும்

36) PJ அணியினரின் அறியாமை ஓர் பார்வை

35) சூனியத்தை நம்பியவன் முஸ்ரிக்கா? பாகம் - 02

34) சூனியத்தை நம்பியவன் முஸ்ரிக்கா? பாகம் - 01

33) ஆய்வில்லாமல் ஸஹாபாக்களை குற்றவாளிகளாக்கும் பீ ஜே குழுவினர்

32) மௌலுத் ஓதுவது நபி வழியா? - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

31) தவறான பாதையில் செல்லும் TNTJ 05 (Sulaiman Nabi) - அன்சார் (தப்லீகி)

30) தவறான பாதையில் செல்லும் TNTJ 04 - மூஸா (அலை) மலக்கிற்கு அறைந்தாரா? அல்குர்ஆனுக்கு முரண்படும் ஹதீஸா? - அன்சார் (தப்லீகி)

29) தவறான பாதையில் செல்லும் TNTJ 03 (சாலிம் (றழி) அவர்களை தத்தெடுத்த ஹதீஸ் - அன்சார் (தப்லீகி)

28) தவறான பாதையில் செல்லும் TNTJ 02 நபிகளாருக்கு சூனியம் செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் - அன்சார் (தப்லீகி)

27) தவறான பாதையில் செல்லும் TNTJ 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

26) உமர் (றழி) அவர்கள் தொழுதது 11 றக்காத்தா? 21 றக்காத்தா? பாகம் - 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

25) உமர் (றழி) அவர்கள் தொழுதது 11 றக்காத்தா? 21 றக்காத்தா? பாகம் - 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

24) வஹியை முரண்பாடாக்கிக் காட்டும் வழி தவறியவர்கள் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

23) நபிகளாருக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதா? பாகம் 02 காத்தான்குடி கொள்கை விளக்க மாநாடு மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

22) நபிகளாருக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதா? பாகம் 01 காத்தான்குடி கொள்கை விளக்க மாநாடு மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)

21) ஹாறூத் மாறூத்தும் சூனியமும் தொடர் பயான் 03 - அன்சார் (தப்லீகி)

20) சூனியத்தை நம்புவது அல் குர்ஆனுக்கு முரண்படுமா? தொடர் பயான் 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

19) சூனியம் ஒர் ஆய்வு நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதா? தொடர் பயான் 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

18) திரிபுபடுத்தப்பட்ட தலைப்பிறை ஹதீஸ் - அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

17) குர்ஆன் ஹதீஸ் ஒளியில் சூனியம் (கலந்துரையாடல்) - எம்.ஐ அன்ஸார்(தப்லீகி), எஸ்.எம் ரயீஸுத்தீன்(ஷரயீ)

16) தாடியின் அளவென்ன? - அன்சார் (தப்லீகி)

15) குனூத் நாஸிலா ஓர் ஆய்வுக் கண்ணோட்டம் பாகம் 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

14) குனூத் நாஸிலா ஓர் ஆய்வுக் கண்ணோட்டம் பாகம் 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

13) கரண்டை காலுக்கு கீழ் ஆடை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஹராமா? ஹலாலா? - அன்சார் (தப்லீகி)

12) பறாஅத் இரவும் அதன் அனுஸ்டானங்களும் - அன்சார் (தப்லீகி)

11) மௌலூதும் மீலாதும் - அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)

10) இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஹதீஸ் பாகம் - 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

09) இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஹதீஸ் பாகம் - 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

08) சர்வதேச பிறை விமர்சனம், பதில் - லயீfப் ஆக்கப்பட்ட ஸஹீஹ் ஹதீஸ் பாகம் - 03 - அன்சார் (தப்லீகி)

07) சர்வதேச பிறை விமர்சனம், பதில் - லயீfப் ஆக்கப்பட்ட ஸஹீஹ் ஹதீஸ் பாகம் - 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

06) சர்வதேச பிறை விமர்சனம், பதில் - லயீfப் ஆக்கப்பட்ட ஸஹீஹ் ஹதீஸ் பாகம் - 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

05) நாட்டுக்கோர் பிறையின் பிரதான ஆதாரத்தை புரிந்து கொள்வது எப்படி? Q & A - அன்சார் (தப்லீகி)

04) தலைப்பிறை ஹதீஸ்களில் ஓர் ஆய்வும் விளக்கமும் 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

03) தலைப்பிறை ஹதீஸ்களில் ஓர் ஆய்வும் விளக்கமும் 01 - அன்சார் (தப்லீகி)

02) தலைப்பிறை ஓர் ஆய்வு பாகம் - 02 - அன்சார் (தப்லீகி)

01) தலைப்பிறை ஓர் ஆய்வு பாகம் - 01 - அன்சார் (தப்லீகி)