தலைப்பு - ஹிஜாப் பெண் உரிமையை பறிக்கின்றதா? - மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)
உரை நிகழ்த்துபவர் : மௌலவி அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி) Update Date : 03.08.2016

அன்நிய மதத்தவர்கள் பல ஊடகங்கள் மூலமாக நீங்களெல்லாம் பெண்களுக்கு பர்தாவை அணியக் கொடுத்து அவர்களை சித்திரவதை செய்கிறீர்கள், அவர்களுக்குரிய சுதந்திரத்தை கொடுப்பதில்லை, அவர்கள் அடக்கி ஒடுக்கப்படுகிறார்களே இவ்வாறு கட்டாயப்படுத்தலாமா?, போன்ற கேள்விகளை முன்வைப்பதை அங்காங்கே அவதானிக்கக் கூடியதாக உள்ளது. அந்த வகையில் இவையெல்லாவற்றுக்கும் பதிலளிக்கும் வகையில்

இந்த உரை அமையப் பெற்றிருக்கிறது. கட்டாயம் பார்த்து பயன் பெறுவதோடு மட்டுமல்லாமல் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களையும் இந்த உரை சென்றடைய வேண்டும் என்பதனால் அதிகமதிகம் பகிர்ந்து நன்மைகளில் நீங்களும் பங்காளிகளாக மாறுங்கள்.

                                 வீடியோவை பார்வையிட 3 - 9 செக்கன்கள் காத்திருக்கவும். 

                                                            Download Click Here...