குத்பா மேடை

தலைப்பு - அறபு வசந்த புரட்சியும் முஸ்லிம்களின் நிலைப்பாடும்

உரை நிகழ்த்துபவர்: முபாறக் (மதனி)