ரமழான் கால தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 
தலைப்பு 
அல்குர்ஆனை வழிதவறாமல் எப்படி விளங்கிக் கொள்வது? - மௌலவி அமீருல் அன்சார் (மக்கி)

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு வழிகாட்டல் மையம், அக்கரைப்பற்று
காலம்: 15.06.2016 இரவு 10:00 - 11:00
  • Videos Tamil
  • Videos English
  • Articles Tamil
  • Articles English
  • Books Tamil
  • Books English
  • Magazine Tamil (Nervali)
  • Magazine English (Wisdom)