கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - இரண்டாவது ஜமாஅத் மற்றும் வெள்ளி பெருநாள் ஜூம்மா
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)