கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - 6 நோன்பு ஹதீஸ் லயீபா? எப்படி பிடிக்க வேண்டும்?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)