கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - அன்சார் தப்லீகியின் ஆய்வின் அடிப்படையில் குனூத் லயீப் உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)